Głównej zawartości

Zamknięty zjazd na drogę gminną

W związku z realizacją umowy nr 20/D/2014/2015/2016 z dnia 17.02.2016 r. na wykonanie "Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego, odcinek Ib - węzeł Poręba (bez węzła) - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km" informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2016 r. do lipca 2018 r. zostanie wyłączony z ruchu zjazd z drogi krajowej DK 8 na drogę gminną w kierunku miejscowości Osuchowa w km 536+800, celem prowadzenia prac drogowych.

Wójt              
(-) mgr Waldemar Brzostek