Głównej zawartości

Program usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2014 - 2032

b_150_100_238_00_images_azbest.jpgSzanowni Mieszkańcy Gminy Ostrów Mazowiecka

 

W związku z realizacją przez Gminę Ostrów Mazowiecka, zadania polegającego na opracowaniu „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2032 wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest oraz Prognozą Oddziaływania na Środowisko” Gmina Ostrów Mazowiecka informuje o zakończeniu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz o sporządzeniu „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z Terenu Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2032 wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko”.

                

                                                                                                          Wójt

                                                                                                           Waldemar Brzostek
Prognoza - AZBEST - Gmina Ostrów Mazowiecka

 PROGRAM - AZBEST - Gmina Ostrów Mazowiecka