Głównej zawartości

Utrzymanie czystości w budynku UG


Ostrów Mazowiecka, 23.12.2019 r.

OSO.2512.15.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

Spośród wszystkich złożonych ofert wyłoniono najkorzystniejszą firmę świadczącą ww. usługę tj.
TETTSUI SECURITY sp. z o.o.  sp. k z siedzibą w Ostrołęce 
                                                                                                                                                   Ostrów Mazowiecka, 09.12.2019 r.
OSO.2512.15.2019

ZAPYTANIE O CENĘ

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na usługę polegającą na stałym utrzymaniu czystości w budynku Urzędu Gminy przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Termin realizacji zamówienia przewiduje się na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W załączeniu przedstawiamy zakres i częstotliwość wykonywanych prac (załącznik numer 1) oraz wzór umowy (załącznik nr 2), stanowiące integralną część zapytania.

Informacje o cenie brutto za jeden miesiąc wykonywania usługi, prosimy składać do Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, tel./fax 29 74686 00, do pokoju numer 15 (sekretariat), w nieprzekraczalnym terminie do 19 grudnia 2019 r.

Przed opracowaniem oferty zaleca się obejrzenie pomieszczeń Urzędu Gminy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej do dnia 23.12.2019 r. do godz. 15.30.

Wykonawcę, którego oferta została wybrana, Urząd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, poinformuje o terminie i miejscu spotkania w celu podpisania umowy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefony 29 7468600 wew. 36.

Załączniki : Zapytanie o cenę wraz z załącznikami