Głównej zawartości

Spotkanie informacyjne nt. naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

pozostałe
Termin: 19 listopad 2019 13:00

Miejsce: Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

W dniu 19 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5 (sala konferencyjna), odbędzie się szkolenie informujące o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach ww. poddziałania, na którym zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej na przedsięwzięcia:

P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej",
P.2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą".

Ponadto prowadzący przedstawi zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wnioski, biznesplanu i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektu.

 

 

Terminy


  • 19 listopad 2019 13:00
 

Wspierane przez iCagenda