Głównej zawartości

Koszary w Komorowie

W latach 1891-1893 na terenie Komorowa władze carskie rozpoczęły budowę koszar wojskowych, zwanych „Sztabem Saltinowskim”, w którym to stacjonowały 2 pułki piechoty-23 Niżowski Pułk Piechoty gen. feldmarszałka Sałtykowa i 24 Simbirski Pułk Piechoty. W okresie I wojny światowej koszary były zajmowane przez tylne oddziały wojsk niemieckich walczących na froncie wschodnim. W okresie międzywojennym w koszarach stacjonowały wojska polskie: Szkoła Podchorążych Piechoty (przy szosie ostrołęckiej, obecnie ul. Płk. L. Bociańskiego) i 18 Pułk Artylerii Lekkiej (przy szosie różańskiej). Przejściowo koszary zajmowały w 1917r.- 5 Pułk Piechoty Legionów, w 1918 r. - 86. Pułk Piechoty, w 1919 r.; 1. Pułk Piechoty Legionów, 5. Pułk Piechoty Legionów (ponownie) oraz 85. Pułk Strzelców Wileńskich, w 1920 r. - 84. Pułk Strzelców Poleskich . W 1926r. po przewrocie majowym, z Warszawy do komorowskich koszar przeniesiona została słynna Szkoła Podchorążych Piechoty. W tych latach koszarom nadano nowoczesny i estetyczny jak na ten czas wygląd. Wybudowano wówczas basen z kompleksem boisk sportowych, a także rozpoczęto budowę hal sportowych. W tym okresie powstały także wszystkie pomniki nawiązujące swoimi motywami do chwały oręża polskiego. W roku 1939 wojska niemieckie zatrzymując się na terenie koszar, zorganizowały tam szpital polowy, a następnie w latach 1944 wycofując się spaliły większość tego terenu.

W latach 1951-53 w Komorowie stacjonował także pułk rezerwowy, a w 1953, po dzień dzisiejszy jednostka służby topograficznej. W latach 1952-1958 w ramach odbudowy terenu powstało osiedle mieszkaniowe przy ulicy Kościelnej, a w roku 1961 szkoła Podstawowa Nr 4. Jednak dopiero w drugiej połowie lat siedemdziesiątych nastąpiła największa w okresie powojennym rozbudowa kompleksu koszarowego w Komorowie. Wybudowano między innymi: warsztaty samochodowe, stołówkę żołnierską, budynek koszarowy oraz budynek Wojskowego Astronomiczno-Grawimetrycznego z planetarium.

Zmiany społeczno-polityczne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych i inicjatywa absolwentów Szkoły Podchorążych wpłynęły znacząco na decyzję o odbudowaniu pamiątek historycznych zniszczonych w okresie wojennym i powojennym. Powstało między innymi Mauzoleum im. Piotra Wysockiego oraz pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, który od tej pory stał się miejscem uroczystości o charakterze patriotycznym.


Pomnik I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego wzniesiony na terenie koszar  w  1932 roku, zniszczony w 1950 roku, odbudowany z inicjatywy środowiska absolwentów byłej Szkoły Podchorążych Piechoty i społeczeństwa Ziemi Ostrowskiej  w 1999 roku.

{multithumb thumb_width=211 thumb_height=268}


 


Pomnik pierwszego kapelana WP b-pa Władysława Bandurskiego
odsłonięty  29 listopada 2003 roku.  Odbudowano go z inicjatywy Społecznego Komitetu Odbudowy.

{multithumb thumb_width=211}

Aleje pomników królów, hetmanów i dowódców Powstania Listopadowego  m.in. Bolesława Chrobrego, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełło, Jana III Sobieskiego, Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Tarnowskiego, Hetmana Wielkiego Litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, Stanisława Żółkiewskiego, Józefa Sowińskiego, Generała Brygady Józefa Bema, Piotra Wysockiego.gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1   
W Gminie Ostrów Mazowiecka powstała Ławka niepodległości, jako jedyna w powiecie ostrowskim. Lokalizacja Ławki w Komorowie w Alei Powstania Listopadowego na terenie dawnych koszar wojskowych z pewnością rozbudzi wśród społeczności lokalnej  zainteresowanie historią. Jest to wyjątkowe miejsce o ogromnej wartości historycznej na terenie naszej gminy.

 
Ławka Niepodległości jest upamiętnieniem 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę dla następnych pokoleń. Siedząc na ławce, każdy może zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Układ tematyczny materiałów edukacyjnych zamieszczanych w formie nagrań obejmuje fragment Depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującego powstanie niepodległego Państwa Polskiego z 16 listopada 1918 r. oraz Szlak Wojny 1920 r. Jako materiał odnoszący się do lokalnych tradycji oręża polskiego jest to materiał o bogatej historii Komorowa oraz udziału społeczności lokalnej w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Dodatkowo Ławka wyposażona została w fotokody QR, które umożliwią ściągnięcie materiałów historycznych oraz ułatwienia, takie jak ładowarki urządzeń mobilnych oraz hot-spot Wi-Fi. Ponadto ławka jest podświetlana systemem LED. Zapraszamy do spacerów i korzystania z ławeczki.

 


gallery1 gallery1 gallery1
gallery1

 


Mauzoleum im. Piotra Wysockiego
, w którym umieszczono tablice mosiężne z nazwiskami poległych i pomordowanych absolwentów Szkoły Podchorążych Piechoty w czasie wojny i w okresie do 1956 roku.   Uroczystość otwarcia odbudowanego Mauzoleum odbyła się 26 listopada 1995 roku.

b_359_184_238_00_images_zdjecia_koszary_IMG_0581.jpg