Głównej zawartości

Podatki i opłaty lokalne

REFERAT  FINANSOWY

piętro
- pokój nr 29 - tel. (29) 74 68 600 wew. 44


 Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie posiadaniu zaległości podatkowych

Wniosek o zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego


 

UCHWAŁA Nr XVI/151/16 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 24 czerwca 2016 r.


w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów jej płatności, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.


 

Uchwała Nr XIX/174/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 28 października 2016 r.

                          w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


Nowe wzory obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku

Załącznik Nr 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)

Załącznik Nr 2. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Załącznik Nr 3. Informacja o gruntach (IR-1)

Załącznik Nr 4. Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Załącznik Nr 5. Informacja o lasach (IL-1)

Załącznik Nr 6. Deklaracja na podatek leśny (DL-1)


Wysokości stawek podatku od środków transportowych  w 2019 roku

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) 

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych 

Terminy płatności podatków od środków transportowych w 2019 roku:

I rata – do 15 lutego 2019 roku
II rata – do 15 września  2019 roku

Stawki podatków i opłat obowiązujące od 2017 roku: 

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Wysokość stawek podatku od nieruchomości 


Terminy płatności podatków w 2019 roku:

I rata – do 15 marca 2019 roku
II rata – do 15 maja 2019 roku
III rata – do 15 września 2019 roku
IV rata – do 15 listopada 2019 roku

Przypomina się o terminowym uiszczaniu należności.


 

Terminy płatności oraz stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi