Głównej zawartości

ARIMR: Identyfikacja i rejestracja zwierząt


b_150_100_238_00_images_arimr2018.jpg

W związku z zagrożeniem epidemicznym Biuro Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej informuje:

W przypadku zgłoszenia siedziby stada i zgłoszeń dotyczących IRZ przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt określają formę ich złożenia. Jednakże mając na uwadze obecną, wyjątkową sytuację, dopuszcza się obsługę dokumentów przesłanych w formie scanów. To samo dotyczy wniosku o wpis do ewidencji producentów.