Głównej zawartości

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego

Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z Twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej?
 
Udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień. Zapraszamy osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, alkoholu i narkotyków, leków, dopalaczy) współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz osoby bliskie, jak również pracowników instytucji pomocowych.

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszających się z własnej inicjatywy, a także z osobami po detoksykacji (odtruciu organizmu) oraz cykliczne spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami uzależnionymi.
 
Zadania Punktu Konsultacyjnego:
1)  prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie;
2)  udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy;
3)  motywowanie osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych do ewentualnego podjęcia leczenia odwykowego i psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego;
4)  wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia;
5)  udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia;
6) inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy
i powstrzymania przemocy,
7)  gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu miasta i gminy, zajmujących się systemową pomocą rodziny,
8)   współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 
Punkt Konsultacyjny czynny jest w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 13.00 do 15.00 w budynku przy ul. Sikorskiego 3, lokal nr 1.