Głównej zawartości

Gmina Przyjazna Rodzinie


1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie Program „Gmina Ostrów Mazowiecka Przyjazna Rodzinie”.
Program ma na celu wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej, poprawę warunków materialnych tych rodzin oraz zwiększenie dostępności do instytucji kultury i obiektów sportowych. Osobami uprawnionymi do korzystania z Programu są członkowie rodzin  wielodzietnych, zamieszkujących na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, którym przysługuje prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny (tzn. rodziny posiadające co najmniej trójkę dzieci w wieku do 18 roku życia, bądź też dzieci powyżej 18 roku życia, które kontynuują naukę w szkole wyższej).

Obecnie podejmowane są działania mające na celu pozyskiwanie partnerów do realizacji Programu wśród firm i instytucji działających w naszym rejonie.
Aby przystąpić do projektu, należy złożyć wniosek o zakwalifikowanie do Programu. Wnioski są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowi  Mazowieckiej, ul. Sikorskiego 3, pokój nr 3 (Budynek Sanepidu, Świadczenia wychowawcze - „500 +”) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka.  - WNIOSEK


b_150_100_238_00_images_logomale.jpg

Wykaz firm i instytucji, które przystąpiły do Programu

„GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PRZYJAZNA RODZINIE”  

 - ulgi dla rodzin

Lp.

Nazwa Podmiotu

Adres

Wysokość ulg

Rodzaj ulg

 

1.

 

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

 

ul. Trębickiego 10

07 - 300  
Ostrów Mazowiecka

 

 

50 %

 

bilety wstępu
na basen

 

2.

 Pizzeria "Biesiadowo"
 


ul. Kościuszki 9

07 - 300
Ostrów Mazowiecka 

 
5 %

10 %

10 %

 
zapiekanki

każdy rodzaj pizzy

napoje


3.

4.
"
Sławbud" - Skład BudowlanyP.H.U.HUB-POL Hubert Jasiński
ul. Lubiejewska 83

07 - 300 
Ostrów Mazowiecka
Stara Grabownica 83
07 - 300 Ostrów Mazowiecka


10 %


10 %


8 %8 %40 %

20 % od obowiązującej ceny20 % od obowiązującej cenydrzwi wewnętrzne


panele podłogowe


farby wewnętrzne i zewnętrzne


kleje, gipsy, szpachlaokna PCV AN 7000
wykonanie prac zewnętrznych budynku mieszkalnego


wykonanie prac wewnętrznych budynku mieszkalnego