Głównej zawartości

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

REFERAT PLANOWANIA I ROZWOJU GMINY

parter
   - pokój nr 4 -  tel. (29) 74 68 600 wew. 23


Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka Nr 58 8923 0008 0003 1046 2000 0004 
 
WYPIS:
do 5 stron - 30,00 zł,  powyżej 5 stron - 50,00 zł
 
WYRYS:
za każdą stronę wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A 4 - 20,00 zł , nie więcej niż - 200,00 zł.
Podstawowa opłata za wypis i wyrys - 50,00 zł


Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Opłatę za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł należy uiścić na rachunek Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka Nr 58 8923 0008 0003 1046 2000 0004  


Wniosek w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę budynkuUCHWAŁA nr VII / 65 / 15 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA  z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka obejmującego część obrębów Komorowo, Prosienica, Jelenie i Nieskórz


UCHWAŁA Nr XIII/139/ 12 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka


UCHWAŁA Nr XV/157/ 04 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 29 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka

załącznik nr 2     załącznik nr 2 - mapy     załącznik  nr 2 mapy c.d.