Głównej zawartości

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

REFERAT PLANOWANIA I ROZWOJU GMINY

parter
   - pokój nr 4 -  tel. (29) 74 68 600 wew. 23
Wniosek o wyrażenie opinii urbanistycznej 

Wniosek o przeznaczenie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

 

 Wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę budynku

Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej

Informacja odnośnie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościUCHWAŁA nr VII / 65 / 15 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA  z dnia 21 sierpnia 2015 r.  w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka obejmującego część obrębów Komorowo, Prosienica, Jelenie i Nieskórz


UCHWAŁA Nr XIII/139/ 12 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka


UCHWAŁA Nr XV/157/ 04 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 29 października 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Mazowiecka

załącznik nr 2

załącznik nr 2 - mapy

załącznik  nr 2 mapy c.d.