Głównej zawartości

Gminny konkurs matematyczny rachmistrz

10 marca 2020 roku Publicznej w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej odbył się Gminny Konkurs Matematyczny. W turnieju wzięli udział reprezentanci 12 szkół gminnych. Cele turnieju to: popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, wskazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym oraz wyłonienie najlepszych uczestników konkursu.

Eliminacje gminne odbyły się w 5 grupach wiekowych:
- I grupa wiekowa - kl. IV
- II grupa wiekowa - kl. V
- III grupa wiekowa - kl. VI
- IV grupa wiekowa - kl. VII
- V grupa wiekowa - kl. VIII.

Uczestnicy mogli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu: sprawnego liczenia, rozwiązywania zadań tekstowych prostych i złożonych oraz logicznego myślenia. W wyniku eliminacji wyłoniono po 3 laureatów z każdej grupy wiekowej.

Laureatami eliminacji miejskich zostali:
- w kategorii kl. IV – Wojciech Wasil (SP w Ugniewie) - I miejsce 
Patryk Sikora (SP w Dudy) - II miejsce
Wiktoria Leszczyńska (SP w Jelonkach) - II miejsce
Jan Zaorski (SP w Pałapusie) - II miejsce,

- w kategorii kl. V - Przemysław Majewski (SP w Jelonki) - I miejsce
Marcin Grądzik ( SP w Komorowo) - II miejsce
Antonina Napiórkowska ( SP w Dudy) - III miejsce,

- w kategorii kl. VI – Mateusz Szołkowski ( SP Komorowo) - I miejsce
Sebastian Malanka ( SP w Komorowo) - II miejsce
Maja Kornacka ( SP w Jelonki) - III miejsce,

- w kategorii kl. VII – Ewa Kesler ( SP w Lubiejewo) - I miejsce
Anna Ząbczyk ( SP w Nowej Osuchowej) - II miejsce
Paweł Joachimczyk ( SP w Kalinowie) - III miejsce,

- w kategorii kl. VIII – Piotr Pianko (SP w Komorowo) - I miejsce
Emilia Majewska (SP w Jelonki) - II miejsce
Bartosz Szewczyk ( SP w Nagoszewka) - III miejsce.

Uczniowie reprezentowali bardzo wyrównany poziom wiedzy. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.