Głównej zawartości

Projekt EA i BW


______________________________________________________________________________________________________
 

PROJEKT ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w WarszawieLogo projektu dwa połączone koła z wpisanymi literami EA
 

INFORMACJE O PROJEKCIE
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA).
Hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza
Wartość projektu i wartość dofinansowania

Całkowity koszt inwestycji - 57 186 924,24 zł
Wartość dofinansowania - 48 617 683,38 zł
_______________________________________________________________________________________________________


PROJEKT BAZY WIEDZY

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie


INFORMACJE O PROJEKCIE
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW).
Hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza
Wartość projektu i wartość dofinansowania

Całkowity koszt inwestycji -165 874 828,00 zł
Wartość dofinansowania -140 081 155,28 zł