Głównej zawartości

Akcyza 2020

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka informuje, że każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT oraz:

• w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

• w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

W celu uzyskania informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie należy złożyć właściwy wniosek do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowi Mazowieckiej.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
 1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi został udostępniony edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wniosek.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r. jako zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej