Głównej zawartości

Akcyza 2019 - ważna informacjaW związku z wejściem w życie z dniem 6 marca br. ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 428) informuję, iż pierwszy termin składania wniosków w 2019 r. został przedłużony do dnia 31 marca 2019 r. 

                                                                                                                                   Wójt
                                                                                                                        Waldemar Brzostek

INFORMACJA - pismo

Ostrów Mazowiecka, dn. 11 marca 2019 r. Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka informuje:

W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247) każdy producent rolny w 2019 r. może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (stawka na 2019 r. to 1 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (stawka na 2019 r. to 1 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Każdy producent rolny, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystany do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła powinien:
• W terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

• W terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

NOWY WNIOSEK do pobrania

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - wniosek


Wnioski w wyżej wymienionych terminach należy składać w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

• 1 kwietnia – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w I turze,
• 1 października – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku II turze -
gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Jednocześnie informuję, że w celu uzyskania informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie należy złożyć właściwy wniosek do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowi Mazowieckiej (wniosek do pobrania).