Głównej zawartości

Podatki i opłaty lokalne

  • REFERAT  FINANSOWY
  • piętro - pokój nr 29 - tel. (29) 74 68 600 wew. 44


 Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie posiadaniu zaległości podatkowych

 

 


  • OPŁATA TARGOWA

UCHWAŁA Nr XVI/151/16 RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej, terminów jej płatności, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.Uchwała Nr XIX/174/16 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


  • PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2020 r.

Załącznik Nr 1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) do 30 czerwca 2019 r. 

Załącznik Nr 2 Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) dotycząca zdarzeń zaistniałych do 30 czerwca 2019 r. 

Informacja i Deklaracja o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotycząca zdarzeń zaistniałych od 1 lipca 2019 r.

  • PODATEK ROLNY I LEŚNY 

Załącznik Nr 3. Informacja o gruntach (IR-1) do 30 czerwca 2019 r. 

Załącznik Nr 4. Deklaracja na podatek rolny (DR-1) dotycząca zdarzeń zaistniałych do 30 czerwca 2019 r. 

Informacja i Deklaracja na podatek rolny dotycząca zdarzeń zaistniałych od 1 lipca 2019 r.
 

Załącznik Nr 5. Informacja o lasach (IL-1) do 30 czerwca 2019 r.

Załącznik Nr 6. Deklaracja na podatek leśny (DL-1) dotycząca zdarzeń zaistniałych do 30 czerwca 2019 r. 

Informacja i Deklaracja na podatek leśny dotycząca zdarzeń zaistniałych od 1 lipca 2019 r.

  • PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 
 
 

Terminy płatności podatków od środków transportowych

I rata – do 17 lutego 2020 roku

II rata – do 15 września  2020 roku

Taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka
 

Terminy płatności podatków w 2020 roku:
 
I rata – do 16 marca
II rata – do 15 maja 
III rata – do 15 września
IV rata – do 16 listopada 
 
Przypomina się o terminowym uiszczaniu należności.

 

Terminy płatności oraz stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi