Głównej zawartości

Historia Gminy

b_273_204_238_00_images_mapa.jpg


Gmina Ostrów Mazowiecka została utworzona 1 stycznia 1973 roku z dawnych przedwojennych gmin Jasienica i Komorowo, lecz z siedzibą w Wąsewie(sic!). Przez większą część okresu międzywojennego należały one do województwa białostockiego w powiecie ostrowskim. 1 kwietnia 1939 roku gminy te wraz z całym powiatem ostrowskim przyłączono do województwa warszawskiego. Po wojnie zachowały one przynależność administracyjną. Według danych z 1 lipca 1952 roku, gmina Jasienica była podzielona na 19 gromad, a gmina Komorowo - na 52 gromady, czyli jednostki pomocnicze gmin obejmujące kilka wsi (na wzór obecnych sołectw). Taki podział obowiązywał do 1954 roku. Gminy zostały zniesione 29 września 1954 roku wraz z reformą wprowadzającą nowe, dużo większe gromady (lecz mniejsze od dotychczasowych gmin) w miejsce istniejących gmin. Taki podział administracyjny utrzymał się do 01.01 1973 roku, kiedy to ponownie wprowadzono gminy, równocześnie likwidując gromady. Gmin Komorowo i Jasienica nie przywrócono po reaktywowaniu gmin, a ich terytorialny dawny obszar wszedł głównie w skład nowo powstałej gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka.

Obecny teren gminy, przed reformą  administracyjną z 1972 roku obejmował 6 dawnych gromad: Jasienica (9 sołectw), Orło (1 sołectwo), Nagoszewo (8 sołectw), Poręba Kocęby (3 sołectwa), Komorowo (13 sołectw), Jelonki (4 sołectwa). Ponadto z jednostki miejskiej Ostrów Mazowiecka włączono do gminy ostrowskiej sołectwo Podborze.  W 1982 roku przyłączono jeszcze Pałapus z Gminy Stary Lubotyń.

Nowopowstałą gminę wiejską Ostrów Mazowiecka zamieszkiwało w 1973roku 14257 osób. Pierwszym naczelnikiem został Bogumił Brzózka, po jego odejściu ( grudzień 1986r.), władzę naczelnikowską w gminie przejęła Halina Łojewska, która w późniejszych latach (1990-1998) została także pierwszym wójtem. W wyborach w listopadzie 1998 roku urząd ten objął obecny wójt Waldemar Brzostek.