Głównej zawartości

Sport

Ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży jest sport. Gmina Ostrów Mazowiecka stara się zapewniać swoim młodym mieszkańcom jak najlepsze warunki rozwoju fizycznego.

Od dwudziestu lat ogromnym zainteresowaniem cieszy się inicjatywa gminnej Olimpiady sportowej, od osiemnastu zaś – Gimnazjady. Odbywają się również cykliczne zawody sportowe, w których nagrodą jest Puchar Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka. Programy zajęć dodatkowych z pływania dla uczniów gminnych szkół, „Akademia Lekkoatletyczna…”, budowa nowoczesnych boisk i hal sportowych oraz zakrojona na szeroką skalę promocja aktywności fizycznej, przyczyniły się do krzewienia kultury sportu i zasad fair play wśród młodych mieszkańców gminy.