Głównej zawartości

Ekologia

Środowisko naturalne jest dobrem, o które należy dbać, dlatego też zadania dotyczące ochrony środowiska Gmina realizuje z b_335_181_238_00_images_oczyszczalnie.pngniezwykłą pieczołowitością. Dzięki dofinansowaniu Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich udało się wcielić w życie projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W latach 2010 - 2014 wykonaliśmy ich już ponad 1000. Powstały także zbiorcze oczyszczalnie ścieków przy szkołach: w Dudach, Dybkach, Ugniewie, Jasienicy, Starym Lubiejewie, Jelonkach oraz na osiedlu mieszkaniowym w Nieskórzu.

                           ****

Jesteśmy także Gminą, która jest w 100% zwodociągowana. Zostało wybudowanych sześć stacji uzdatniania wody (SUW): Nowa Osuchowa, Jelonki, Sielc, Jasienica, Stare Lubiejewo, Stara Grabownica.

                                                                                ****

Dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Gmina wykonała sieć kanalizacyjną w miejscowości Komorowo o długości 16 400 m. W ramach tej inwestycji przyłączonych zostało 269 gospodarstw oraz dwa osiedla wojskowe na terenie Komorowa.

****

Gmina Ostrów Mazowiecka przystąpiła do konkursu „Azbest 2014”, ogłoszonego przez Ministerstwo Gospodarki, które wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2032” oraz przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na wszystkich budynkach na terenie Gminy zostało dofinansowane w kwocie 23 600 zł.

****

Kolejnym krokiem w kierunku działań proekologicznych było wdrożenie w 2013 roku nowych przepisów, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka utworzony został punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK, który prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o i znajduje się na terenie przedsiębiorstwa w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wileńskiej 117.
Mieszkańcy Gminy, w większości zdecydowali się na selektywną zbiórkę odpadów, co jest dużym sukcesem i świadczy, że jest świadomość ekologiczna w naszej Gminie.