Głównej zawartości

Herb i flaga

 b_169_194_238_00_images_herb.jpg

 

Na owalnej tarczy herbowej w zielonym polu znajduje się ostrzew złoty, na którym jastrząb naturalny zrywa się do lotu. Elementy  te  odwołują się do historii i przyrody gminy ostrowskiej. Złoty ostrzew nawiązuje do sosny, która dominuje na całym obszarze gminy. Ostrzew, zwany też ostrową, był to prototyp drabiny, czyli wierzchołek ściętego drzewa, którego używali bartnicy do wybierania miodu. Ostrzew występuje w różnych wariantach, a znany jest już od XVI wieku. Jastrząb naturalny zrywający się do lotu ma dwojaką symbolikę: 

Symbolizuje miejscową przyrodę, zwierzynę oraz łowiectwo i tereny myśliwskie funkcjonujące do dnia dzisiejszego. Gmina obejmuje przepiękne tereny Puszczy Białej, a lasy zajmują prawie 40 % jej powierzchni. 

Nawiązuje także bezpośrednio do jastrzębia - klejnotu herbowego jednego z rodów szlacheckich, zamieszkałego na ziemi ostrowskiej, rodziny Niewęgłowskich z Komorowa Starego (dziś sołectwo naszej gminy), która pieczętowała się Jastrzębcem. 

Uchwała Nr XXI/199/05  z dnia 31 maja 2005 roku 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci Gminy Ostrów Mazowiecka

b_237_126_238_00_images_flaga.jpg