Głównej zawartości

Gospodarka

Gmina Ostrów Mazowiecka jest gminą wiejską o charakterze rolniczo – przemysłowym.  Na jej terenie rozwija się rolnictwo, przetwórstwo, przemysł, handel i usługi. Wielkość produkcji materialnej wywiera istotny wpływ na poziom gospodarczy gminy. O tej wielkości decyduje głównie aktywność gospodarcza oraz posiadany i zaangażowany potencjał ludzki, środki finansowe oraz infrastruktura techniczna. 


Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka informuje, iż na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. została stworzona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.              

 

CEIDG znacznie ograniczyła czas potrzebny do zarejestrowania działalności gospodarczej poprzez umożliwienie założenia firmy przez Internet, a także zmniejszyła formalności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. W CEIDG znajdują się informacje o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność na terenie całego kraju, w tym o posiadanych przez nich koncesjach, licencjach i zezwoleniach. Podstawowe dane o przedsiębiorcach są opublikowane na stronie internetowej CEIDG. Informacje udostępniane przez CEIDG są jawne.

 

Każdy bezpłatnie może poprzez wyszukiwarkę znaleźć wybranego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. W tym celu należy wejść na stronę www.ceidg.gov.pl, następnie należy wejść w zakładkę „Baza przedsiębiorców” oraz wprowadzić przynajmniej jedno z kryteriów.


 

BIZNES.GOV.PL  - Serwis informacyjno -  usługowy dla przedsiębiorcy 

to źródło informacji o usługach, które państwo świadczy dla osób prowadzących i planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. 
Dowiesz się tutaj, jak założyć i prowadzić własną firmę, a niezbędne formalności załatwisz online.


Akademia Menadżera Innowacji
Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji

Ogólnopolska kampania dla przedsiębiorców   #bądźwidoczny 

Informacje i szkolenia na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) pod patronatem Wojewody MazowieckiegoWiększe zakłady pracy na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

 

Zespół Młynów Interchemall Jelonki Sp z o.o

Zakład Przetwórstwa Mięsnego ELKOPOL w Kalinowie

Canexpol Sp z o.o

Zakład Produkcji Spożywczej MIWEX 

PREFABET Ostrów Maz. Sp. z o.o w Komorowie

Maximer  Sp. z o.o  Nieskórz 

LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa w Kalinowie