Głównej zawartości

Miejsca pamięci, zabytki

1. Grądy - Cmentarz jeńców radzieckich z okresu II wojny światowej (Stalag 324). Zginęło tu ok. 90 tysięcy osób.

gallery1 gallery1 gallery1

2. Guty - Bujno - pomnik  - miejsce uświęcone krwią 140 polskich patriotów zamordowanych w czerwcu 1943 roku przez oprawców hitlerowskich.  Mogiły zbiorowe - wzniesione bohaterom, bojownikom zamordowanych w latach 1939 - 1944 przez hitlerowców.

3. Jasienica - zespół kościoła parafialnego p.w. św. Rocha:
- Kościół murowany z 1880-1883 r. w stylu neogotyckim
- Dzwonnica murowana koniec XIX w.
- najstarsza część cmentarza parafialnego m.in. późno - klasycystyczny nagrobek z piaskowca Aleksandra Sykstyna Zalewskiego (zm.1855) oraz kamienny nagrobek Wiktora Godlewskiego (1833 - 1900)

4. Jelonki - murowana kaplica, obiekt cmentarza parafialnego z 1893 r.
- Kościół p.w. św. Anny w Jelonkach oraz dzwonnica drewniana z XIX w.

5. Komorowo - zespół dworski
- Dwór murowany koniec XIX w. -1903 r wł. J. i M. Niewęgłowscy,
- Park krajobrazowy koniec XIX w.

6. Komorowo - kościół garnizonowy p.w. św. Jozafata  - murowany 1928 -1929 r.

7. Komorowo - cmentarz żołnierzy radzieckich zamordowanych w okresie II Wojny Światowej (1941r. - 1943r.)- Stalag 333.  Zginęło tu ok. 43 tysięcy jeńców.

gallery2 gallery2 gallery2

8. Nieskórz - grób Stanisława Kisiela, który zginął 30 V 1943 roku w walce z hitlerowskim okupantem w bitwie pod Nieskórzem.  

9. Nagoszewo - pomnik powstańców poległych w bitwie pod Nagoszewem 2-3 czerwca 1863 r. z okresu Powstania Styczniowego

10. Stok - obelisk  upamiętniający wydarzenia z 4/5 maja 1863 roku z okresu Powstania Styczniowego.

10. Stare Lubiejewo - zespół dworski

- Dwór murowany z ok. 1895 r.
- Park krajobrazowy proj. S.Celichowski 1907 r.

11. Zalesie - zespół dworski XIX i XX w.
- Dwór drewniany przełom XIX i XX w.
- Wozownia murowana
- Spichlerz murowany
- Park krajobrazowy

12.  Fidury - pomnik upamiętniający wydarzenia z 1943 roku, wystawiony ku pamięci pomordowanym przez okupanta hitlerowskiego w odwet za zamach wykonany 25 maja 1943 roku przez żołnierzy AK obwodu Opocznik na niemieckiego starostę Ostrowi Mazowieckiej

gallery3 gallery3  

13. Koziki - Pomnik wystawiony ku pamięci mieszkańców wsi Koziki pomordowanych przez hitlerowców 13 czerwca 1943 r.

b_215_287_238_00_images_123141987_1056788261440213_1104355460883280085_n.jpg

14. Ugniewo - Mogiła zbiorowa miejsce uświęcone krwią 48 obywateli polskich  zamordowanych przez hitlerowskich oprawców w lipcu 1943 r.

15. Wiśniewo  - Krzyż ten wzniosło społeczeństwo ziemi wiśniewskiej w 1897 roku, ku pamięci poległych w Powstaniu Styczniowym 1863 r. Tablicę pamiątkową odsłonięto 21 czerwca 2009 roku.


b_278_296_238_00_images_zdjecia_wisniewo_WISNIEWOpomnik.jpg