Głównej zawartości

Miejsca pamięci, zabytki

1. Grądy - Cmentarz jeńców radzieckich z okresu II wojny światowej (Stalag 324). Zginęło tu ok. 90 tyś. Jeńców. 

gallery1 gallery1 gallery1

2. Guty Bujno - pomnik  - miejsce uświęcone krwią 140 polskich patriotów  zamordowanych w czerwcu 1943 roku  przez oprawców hitlerowskich.  Mogiły zbiorowe -  wzniesione bohaterom, bojownikom  wolności Polakom, Rosjanom zamordowanych w latach 1939 - 1944 przez hitlerowców.

3. Jasienica - zespół kościoła parafialnego p.w. św. Rocha:
- Kościół murowany z 1880-1883 r. w stylu neogotyckim
- Dzwonnica murowana koniec XIX w.

4. Jasienica- najstarsza część cmentarza parafialnego
- późno - klasycystyczny nagrobek z piaskowca Aleksandra Sykstyna Zalewskiego (zm.1855) oraz kamienny nagrobek Wiktora Godlewskiego (1833 - 1900)

5. Jelonki - murowana kaplica, obiekt cmentarza parafialnego z 1893 r.
- Kościół p.w. św. Anny w Jelonkach oraz dzwonnica drewniana z XIX w.

6. Komorowo - zespół dworski
- Dwór murowany koniec XIX w. -1903 r wł. J. i M. Niewęgłowscy,
- Park krajobrazowy koniec XIX w.

7. Komorowo - kościół garnizonowy p.w. św. Jozafata  - murowany 1928 -1929 r.

8. Komorowo - cmentarz żołnierzy radzieckich zamordowanych w okresie II Wojny Światowej (1941r. - 1943r.)   - Stalag 333.  Zginęło tu ok. 43 tyś. Jeńców

gallery2 gallery2 gallery2

9. Nieskórz - grób Stanisława Kisiela, który zginął 30 V 1943 roku w walce z hitlerowskim okupantem w bitwie pod Nieskórzem.  

10. Nagoszewo - pomnik powstańców 1863 roku poległych w bitwie pod Nagoszewem.

11. Stare Lubiejewo - zespół dworski

- Dwór murowany z ok. 1895 r.
- Park krajobrazowy proj. S.Celichowski 1907 r.

12. Zalesie - zespół dworski XIX i XX w.
- Dwór drewniany przełom XIX i XX w.
- Wozownia murowana
- Spichlerz murowany
- Park krajobrazowy

13. Pomnik w miejscowości Fidury, upamiętniający wydarzenia z 1943 roku.

gallery3 gallery3  

14. Koziki-Pomnik wystawiony ku pamięci mieszkańców wsi Koziki pomordowanych przez hitlerowców 13 czerwca 1943 r.

15. Ugniewo - Mogiła zbiorowa - miejsce uświęcone krwią 48 obywateli polskich  zamordowanych przez hitlerowskich oprawców w lipcu 1943 r.

16. Wiśniewo  - Krzyż ten wzniosło społeczeństwo ziemi wiśniewskiej w 1897 roku, ku pamięci poległych w Powstaniu Styczniowym 1863 r. Tablicę pamiątkową odsłonięto 21 czerwca 2009 roku.


b_278_296_238_00_images_zdjecia_wisniewo_WISNIEWOpomnik.jpg