Głównej zawartości

Wsparcie dla gminnych placówek oświatowych


b_293_195_238_00_images_wsparcie.JPG

W związku z decyzją o wznowieniu działania żłobków, przedszkoli i klas zerowych, w czwartek 7 maja 2020 r. w ramach wsparcia Wojewody Mazowieckiego, Gmina Ostrów Mazowiecka otrzymała 84 szt. 5-litrowych pojemników z płynem do dezynfekcji rąk i powierzchni. Transport środków dezynfekujących do Urzędu zapewniła Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. Środki z płynem dezynfekującym zostały przekazane do wszystkich, 14 placówek oświatowych Gminy Ostrów Mazowiecka, gdzie uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym.