Głównej zawartości

Reorganizacja sieci szkół w Gminie Ostrów Mazowiecka

8 maja 2020 r. odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Ostrów Mazowiecka, której wiodącymi punktami porządku obrad była reorganizacja sieci gminnych placówek oświatowych. Podjęte zostały uchwały o likwidacji szkół w Kalinowie, Nagoszewce, Nowej Osuchowej oraz reorganizacji szkoły w Kozikach poprzez obniżenie jej struktury organizacyjnej do klas 0 -III. Uzasadnienie likwidacji szkół:
 
Gmina Ostrów Mazowiecka jest organem prowadzącym dla 13 szkół podstawowych, w których uczy się bardzo mało uczniów 1093, a ich liczba cały czas się zmniejsza. W stosunku do ostatniego roku szkolnego zmniejszyła się o 35 uczniów, a w ostatnich czterech latach nawet o 68.  Sieć szkół jest bardzo gęsta, a odległości między nimi oscylują od 3 do 8 km. Niestety, systematycznie zwiększają się wydatki na ich funkcjonowanie. W 2017 r. było to ponad 18 mln zł, a w 2020 r. to już ponad 24 mln zł.  Środki finansowe, które przekazuje nam Państwo w formie subwencji oświatowej, wystarczają tylko na pokrycie połowy wydatków oświatowych. Aby można było zbilansować wszystkie wydatki oświatowe musimy przeznaczać dodatkowe środki własne.  Jeszcze w 2017 r. było to 6 mln zł, ale w 2020 r. to już ponad 11,5 mln zł. 
 
Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie uczęszcza 72 uczniów,  od sześciolatków do ósmej klasy. Klasy są nieliczne, nawet 2,3 czy 4 osobowe.  Uczniom szkoły zapewni się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jasienicy, oddalonej zaledwie o 3 km. Trzeba zaznaczyć, że obecnie do szkoły w Kalinowie dowożonych jest 24 dzieci z trzech miejscowości - z Prosienicy, Gut-Bujno i Podborza, a ich droga dojazdu do szkoły w Jasienicy zwiększy się tylko o 3 km.  Według danych z ewidencji ludności do szkoły powinno uczęszczać 121 dzieci, jednak 41 % z nich realizuje obowiązek szkolny już poza szkołą w Kalinowie, m.in. w Jasienicy i w Ostrowi Mazowieckiej. Z samego Kalinowa, gdzie znajduje się siedziba szkoły 17% dzieci uczy się w innych szkołach. Nauka w szkole w Kalinowie odbywa się w klasach łączonych.
 
Podobna sytuacja jest w Publicznej Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II Nagoszewce, gdzie również jest bardzo mała liczba uczniów, tylko 45. Klasy są nieliczne, uczęszcza do nich zaledwie 3,4 czy 5 uczniów. Dzieciom zapewni się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 roku w Nagoszewie, oddalonej od szkoły w Nagoszewce zaledwie o 3 km. Nauka w szkole w Nagoszewce odbywa się w klasach łączonych.
 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w Nowej Osuchowej to także szkoła z małą liczbą uczniów - 44.  Klasy są nieliczne - 2,3, czy 5 osobowe. Uczniom zapewni się możliwość kontynuowania nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dybkach oddalonej od szkoły w Nowej Osuchowej o 7 km. Nauka w szkole w Nowej Osuchowej odbywa się w klasach łączonych.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach uczęszcza – 58 uczniów, klasy są 5,6 czy 7 osobowe. Szkoła została przekształcona do poziomu organizacyjnego  klas 0–III. Uczniom klas IV – VIII zapewnia się kontynuowanie nauki w Publicznej Szkole Podstawowej im. płk. dypl. L. Bociańskiego w Komorowie, oddalonej od szkoły w Kozikach o 8 km. W szkole w Kozikach dzieci uczą się w klasach łączonych.

Wójt w radiu Nadzieja o szkołach i nie tylko