Głównej zawartości

Wspieramy spółki wodne

18 maja 2020 r. Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka podpisał umowy wsparcia dla spółek wodnych, zgodnie z którymi przekazane zostanie 31 250 zł dotacji na ich funkcjonowanie.

Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka funkcjonuje pięć spółek wodnych: w Jasienicy (obręb terytorialny kilku sołectw tj. Nieskórz, Jasienica, Kalinowo, Kalinowo-Parcele, Guty-Bujno, Ugniewo, Smolechy), Prosienicy, Kuskowiźnie (sołectwa Dudy, Kacpury, Sagaje) oraz „Tuchełka" (sołectwa Nagoszewka I, Nagoszewka II, Nagoszewo) i Wiśniewo - Wymakracz (sołectwo Wiśniewo).

Głównym celem gminnych spółek wodnych jest wykonywanie, a także utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych. Realizując swoje zadania statutowe kierują się zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zachowaniem dobrego stanu ekologicznego na swoim terenie. Dzięki wsparciu Gminy przeprowadzone zostały prace melioracyjne, które w głównej mierze warunkują poziom wód, a tym samym podnoszą zdolność produkcyjną gleby, ułatwiają jej uprawę oraz chronią użytki rolne przed zalewaniem.


b_150_100_238_00_images_woda.JPG


b_150_100_238_00_images_studzienka.JPG