Głównej zawartości

Wsparcie Marszałka Województwa Mazowieckiego


W związku z trwającą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemią wywołaną koronawirusem COVID-19 Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał Gminie Ostrów Mazowiecka środki ochronne o wartości 41 413,32 zł. Otrzymany asortyment zabezpieczający składa się z 450 szt. maseczek ochronnych, 45 szt. kombinezonów jednorazowych, 1200 par rękawic jednorazowych, 12 kpl. ubrań specjalnych, 60 szt. worków na odpady i 30 litrów płynów dezynfekujących. Środki ochrony osobistej w formie zestawów zostaną przekazane do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Komorowa, Nagoszewki i Nieskórza. Jednostki te są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i zostały powołane do realizacji zadań związanych ze zwalczaniem epidemii i usuwaniem jej skutków.


b_430_287_238_00_images_srodki.JPG