Głównej zawartości

"Zdalna Szkoła +"


Gmina Ostrów Mazowiecka pozyskała po raz kolejny środki w ramach rządowego programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła+" w kwocie 105 tysięcy złotych. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup 42 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Sprzęt zostanie użyczony uczniom z rodzin wielodzietnych, w celu realizacji nauki zdalnej.

Łącznie do pomocy w zdalnej nauce zakupionych zostało 70 sztuk laptopów o całkowitej wartości 175 tysięcy złotych. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.