Głównej zawartości

Gratulacje dla Wójta od Prezydenta RP


„W związku z wyborem na zaszytą funkcję Wójta Gminy, proszę o przyjęcie moich serdecznych gratulacji. Pana wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli Pana wyborcy. Wyrazy szczerego uznania kieruję także ku wybranym radnym gminy. Razem rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną prace dla dobra całej gminnej wspólnoty. (…)”
b_288_447_238_00_images_prezydent.jpg