Głównej zawartości

Informacja z ofert dot. Zapytania cenowego na usługi obejmujące zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych

         

Informacja z ofert na usługę obejmującą zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag pochodzących z działalności rolniczej mieszkańców gminy Ostrów Mazowiecka

W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu Gminy wpłynęły następujące oferty:


Nr oferty


Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto za utylizację 1 Mg odpadów z folii rolniczej

Cena brutto za utylizację 1 Mg odpadów siatki i sznurka

Cena brutto za utylizację 1 Mg odpadów z opakowań po nawozach i typu Big - Bag


1.


H.B.GROUP Hubert Bąk
ul. Lubiejewska 32 B
07-300 Ostrów Mazowiecka


500,00 zł


500,00 zł


500,00 złPowyższa oferta została złożona jako jedyna w prowadzonym postępowaniu. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym telefonicznie z przedstawicielem Wykonawcy.

Informacja o wyborze oferty

Ostrów Mazowiecka, dnia 2 lipca 2020 r.Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia mailowych ofert cenowych
na usługi obejmujące zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag pochodzących z działalności rolniczej mieszkańców gminy Ostrów Mazowiecka.

Przedmiotem zamówienia jest usługa odebrania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag pochodzących z działalności rolniczej mieszkańców gminy Ostrów Mazowiecka w przewidywanej ilości:
- odpady z folii rolniczej – 70,20 Mg,
- odpady z siatki i sznurka – 16,23 Mg,
- odpady po nawozach i typu Big-Bag – 33.57 Mg,
przy czym ilość odpadów może ulec zmianie.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków finansowych pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zamawiający z wykonawcą rozliczać się będzie na podstawie ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag i ilości faktycznie odebranych odpadów. Zamawiający zapłaci w ciągu 21 dni po otrzymaniu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia składają się w szczególności:
1) odebranie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag z punktu zbiórki, tj. PUKiR Sp. zo.o przy ul. Wileńskiej 117 w Ostrowi Mazowieckiej;
2) poinformowanie Zamawiającego drogą elektroniczną o planowanym odbiorze odpadów na jeden dzień przed planowanym odbiorem;
3) przygotowanie odpadów do transportu - zebranie, odpowiednie zapakowanie i oznaczenie;
4) zważenie odbieranych odpadów przy zachowaniu ewidencji jakościowej:
- odpady z folii rolniczych,
- odpady z siatki i sznurka,
- odpady po nawozach i typu Big-Bag;
5) wypełnienie i podpisanie oświadczenia (załącznik do umowy);
6) transport do miejsca odzysku i/lub unieszkodliwienia;
7) przekazanie Zamawiającemu kart przekazania odpadów jako dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko, którego prowadzący posiada zezwolenie na unieszkodliwianie tego typu odpadów;
8) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu karty przekazania odpadów.
Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przy zachowaniu zasad BHP.

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31.07.2020 r.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 12.00 wraz z ofertą Wykonawca złoży oświadczenie, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia do realizacji usługi.


Zapytanie ofertowe 

Umowa