Głównej zawartości

Powszechny Spis Rolny 2020

Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka, działając jako Gminny Komisarz Spisowy informuje o otwartym i konkurencyjnym naborze na kandydatów na rachmistrzów terenowych. Nabór trwa w okresie od 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Kandydatem na rachmistrza terenowego może być osoba:
- pełnoletnia,
- zamieszkała na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka,
- posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
- posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie,
- która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jeśli spełniasz powyższe kryteria zgłoś swoją kandydaturę w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, I piętro, pok. nr 20.


b_423_599_238_00_images_Plakat_rachmistrz_1.jpg