Głównej zawartości

Międzynarodowy Koncert Kolęd i Pastorałek

W niedzielny wieczór 28 grudnia w Kościele Garnizonowym pw. Św. Jozafata BM
w Komorowie odbył się niezwykły, bo Międzynarodowy Koncert Kolęd i Pastorałek.

Najpiękniejsze kolędy i pastorałki można było usłyszeć zarówno po polsku, jak i w językach: niemieckim, włoskim, francuskim, ukraińskim, a także łacińskim. Wokaliści zachwycili pięknymi głosami. Wystąpili Wojciech Bardowski i Anna Maria Adamiak przy akompaniamencie Mariusza Dubrawskiego na fortepianie i Mirosława Romejko na instrumentach dętych.

Komorowski kościół wypełnił się ludźmi zasłuchanymi w takie kolędy i pastorałki, jak "Cicha noc", "Mizerna cicha", "Witaj gwiazdko złota", "Leise rieselt der Schnee" czy "Nova Radist Stała". Przerwy pomiędzy utworami wypełniał Pan Jacek Stachacz recytując najpiękniejsze utwory poetyckie o tematyce Bożonarodzeniowej.

Koncert zakończył się nietypową dedykacją, Wojciech Bardowski wykonał pieśni patriotyczne, które zadedykował Księdzu Prałatowi płk. Sławomirowi Niewęgłowskiemu, proboszczowi Kościoła Garnizonowego w podziękowaniu za udostępnienie Kościoła.

Organizatorami koncertu byli: sołtys Komorowa, Pan Andrzej Skalik, Anna Śledziewska z Atelier Językowego i ks. Prałat płk Sławomir Niewęgłowski. Koncert został dofinansowany przez Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1