Głównej zawartości

Strażackie Spotkanie Wigilijne

W sobotę 27 grudnia 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie opłatkowe strażaków ochotników z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka, połączone z poświęceniem nowo wyremontowanego budynku remizy strażackiej w Przyjmach koło Poręby.

Gospodarzami uroczystości wigilijnej byli Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Pan Waldemar Brzostek oraz Ochotnicza Straż Pożarna pod przewodnictwem Prezesa Włodzimierza Stepnowskiego. Swoją obecnością uroczystość uświetnili licznie przybyli goście m.in. Ks Piotr Kapelański - Kapelan OSP, Ks. Andrzej Grzybowski - Proboszcz Parafii w Porębie, mł. bryg. mgr inż. Janusz Iwanowski - Komendant Powiatowy PSP, mł. bryg. mgr inż. Leszek Falbowski - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP, Andrzej Wyszogrodzki - Prezes Odziału Powiatowego Związku OSP RP, Jerzy Mikołajczyk - Komendant Gminny OSP, Wiesław Sowa - Sołtys wsi Przyjmy koło Poręby oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu całej gminy.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe było doskonałym momentem na złożenie sobie najserdeczniejszych życzeń, wspólne kolędowanie, a w szczególności na podziękowanie strażakom ochotnikom za ich trud włożony w ratowanie ludzkiego życia i usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych. 

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1