Głównej zawartości

Lekcja wiedzy o społeczeństwie w Urzędzie

4 lutego gościliśmy w Urzędzie Gminy ponad dwudziestoosobową grupę uczniów z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z opiekunami Panią Beatą Rydzewską i Panem Radosławem Suchodolskim. Była to doskonała lekcja, zorganizowana poza murami szkoły, w ramach zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Młodzież powitał gospodarz miejsca Wójt Waldemar Brzostek i Sekretarz Gminy Pani Agata Stachacz. Podczas ponad godzinnego spotkania gimnazjaliści obejrzeli prezentację multimedialną o Gminie Ostrów Mazowiecka. Jak się okazało, wiele już wiedzieli zarówno na temat położenia i symboli Gminy, jak i struktur samorządu terytorialnego. Na zadawane przez Wójta pytania, ku jego miłemu zaskoczeniu wszyscy odpowiadali śpiewająco.

Jednak ciekawość i chęć pogłębienia swojej wiedzy przez młode pokolenie, była widoczna na koniec prezentacji, kiedy to padało z ich strony wiele interesujących pytań. Uczniowie chcieli wiedzieć, która z gminnych miejscowości jest największa, a gdzie mieszka najmniej osób. Gdzie przebiegają ścieżki rowerowe, ile jest gminnych placówek oświatowych i do której z nich uczęszcza najwięcej uczniów. Padały również pytania o sukcesy i plany Gminy Ostrów Mazowiecka na najbliższe lata. Na wszystkie zagadnienia wyczerpujących odpowiedzi udzielił Wójt Waldemar Brzostek. Przedpołudnie upłynęło wszystkim w miłej i twórczej atmosferze.
Na zakończenie spotkania, uczniowie otrzymali drobne upominki, które niewątpliwie będą im przypominały o naszej małej ojczyźnie.