Głównej zawartości

Inauguracja kadencji sołtysów Gminy Ostrów Mazowiecka

W środę 25 lutego w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka odbyło się uroczyste spotkanie inaugurujące kadencję sołtysów 2015 - 2018.

Wójt Waldemar Brzostek wraz z przewodniczącym Rady Gminy, Sylwestrem Rozumkiem, Panią Sekretarz Agatą Stachacz i Panią Skarbnik Jadwigą Zawistowską powitali sołtysów minionej i obecnej kadencji, a także zaproszonych gości. Na spotkaniu obecni byli: Pan Zbigniew Kamiński, Starosta Powiatowy, Pani Beata Ponichtera, Kierownik PT KRUS w Ostrowi Mazowieckiej, Pan Rajmund Zawistowski, Kierownik Powiatowego Biura ARiMR w Ostrowi Mazowieckiej, Pan Piotr Orzeł, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Jan Podbielski reprezentujący Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Pan Waldemar Wańczyk, zastępca Nadleśniczego, Panowie Tadeusz Jabłonka i Jan Brzostek, Radni Powiatowi, Pan Jan Zadrożny, Radny Mazowieckiej Izby Rolniczej, a także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, st. sierż. Andrzej Łada i sierż. Piotr Tyl, dzielnicowi rejonu Gminy Ostrów Mazowiecka. 

Po wyborach w 41 sołectwach przyszedł czas na pożegnanie ustępujących sołtysów i powitanie nowych, ponieważ aż w dziesięciu sołectwach mieszkańcy wybrali nowych przedstawicieli swoich wsi.
Wójt Waldemar Brzostek podziękował mieszkańcom za wysoką frekwencję i zaangażowanie w wybory, ustępującym sołtysom za udaną kadencję, zaś nowo wybranym pogratulował i życzył powodzenia w pełnieniu tej ważnej dla Gminy funkcji. W tym roku sołtysi otrzymali legitymacje sołtysów, dzięki czemu ich rola została usankcjonowana.

Po części podziękowań i gratulacji przyszedł czas na dyskusję o problemach trapiących rolników. W dyskusji poruszono zarówno temat zakazu handlu zwierzętami na ostrowskim targowisku jak i zniszczeń powodowanych przez dziki. Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował o szkoleniach dla rolników odnośnie nowych zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2015, które odbędą się 12 marca o godzinie 1000 w Kalinowie, w Jeleniach zaś o godzinie 1300, a także 18 marca o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego również będzie organizował szkolenia bezpłatne dla rolników, dotyczące wykonywania zabiegu ochrony roślin. Spotkanie obfitowało w informacje, które będą przydatne rolnikom, sołtysi zostali poproszeni o przekazywanie ogłoszeń i informacji mieszkańcom wsi.

Sołtysi kadencji 2015 – 2018 przyjęli na siebie ogromną odpowiedzialność, ponieważ ich rola jest nieoceniona. To oni są łącznikiem pomiędzy mieszkańcami, a gminą. Życzymy im, aby funkcja sołtysa pozwalała im czerpać satysfakcję z tej trudnej pracy.


gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1