Głównej zawartości

Tak mi dopomóż Bóg ...

W piątek 06 marca 2015 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2014. W zebraniu uczestniczyli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, strażacy oraz zaproszeni goście tj. Proboszcz Parafii pw. Św. Rocha w Jasienicy - Kapelan Powiatowy Strażaków Powiatu Ostrowskiego ks. Piotr Kapelański, Wiceprezes ZOW, Prezes ZOP ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki, Komendant PSP w Ostrowi Mazowieckiej mł. bryg. Janusz Iwanowski, Starosta Ostrowski dh Zbigniew Kamiński, Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, Komendant Gminny OSP Jerzy Mikołajczyk.

10 młodych strażaków z OSP w Jasienicy, złożyło uroczyste -  „ŚLUBUJĘ - ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej, ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej "Tak mi dopomóż Bóg". Uroczystego pasowania na członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dokonał  Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Ostrowi Mazowieckiej Waldemar Brzostek.  Następnie Prezes ZOP ZOSP RP dh Andrzej Wyszogrodzki wręczył im legitymacje członkowskie. Po złożeniu gratulacji Pan Wójt miłym akcentem zakończył swoje wystąpienie wręczając młodym strażakom w prezencie  regulaminowe umundurowanie. Następnie członkowie MDP spotkali się na wspólnym poczęstunku.

Na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka utworzone zostały dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Taka drużyna istnieje już w OSP Kalinowo, drugą drużyną jest formalnie od dnia 06 marca 2015 roku MDP w Jasienicy. Tymczasem wszystkim jednostkom potrzebny jest dopływ młodych ludzi, którzy będą odpowiednio umotywowani i przygotowani do pełnienia tej społecznej służby. Stosowną wiedzę i podstawowe umiejętności mogą zdobywać właśnie w drużynach młodzieżowych już od 8 roku życia. Najpierw poprzez zabawę, potem poprzez określone specjalnym programem zajęcia, odbywane w okresie kandydackim i wreszcie na zajęciach ćwiczeniowych, gdy po złożeniu ślubowania i pasowaniu zostają pełnoprawnymi członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Jeśli z każdej z tych drużyn po 2 - 4 osoby zostaną potem członkami dorosłych OSP, to będzie można mówić o sukcesie planu tworzenia tych drużyn przy każdej jednostce OSP - zauważył dh Andrzej Wyszogrodzki.

                                                           OSP Jasienica.  Edward Urbanowski


gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1  Foto – ks. P. Kapelański