Głównej zawartości

25 lat samorządu w Gminie Ostrów Mazowiecka

Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Nagoszewie zorganizowała dla uczniów szkół gimnazjalnych, konkurs wiedzy o samorządzie gminnym „25 lat samorządu w Gminie Ostrów Mazowiecka”, nad którym patronat objął Wójt Waldemar Brzostek.

Konkurs przebiegał dwuetapowo: Etap szkolny, w którym  uczniowie gimnazjum wypełniali test wiedzy o samorządzie gminnym w zakresie obowiązującej w gimnazjach podstawy programowej wiedzy o społeczeństwie.

Do etapu gminnego, który odbył się 27 maja w Urzędzie Gminy Ostrów Mazowiecka, zakwalifikowało się 10 osób. Uczniowie zaprezentowali przygotowaną reklamę promocyjną Gminy Ostrów Mazowiecka, lub wybranej miejscowości w dowolnej formie (folder, ulotka, spot, plakat itp.), a także rozwiązywali test wiedzy o samorządzie gminnym. Zakres tematyczny testu obejmował w szczególności: Ustawę o samorządzie gminnym; Statut gminy Ostrów Mazowiecka; Podstawę programową wiedzy o społeczeństwie oraz informacje ze strony internetowej Gminy.  

Komisja konkursowa w składzie Przewodniczący Pan Tadeusz Jabłonka oraz Pani Agata Stachacz i Pani Agnieszka Kosewska dokonała oceny testu i prac zgłoszonych do konkursu,  przyznając nagrody następującym osobom:

I miejsce Olga Tyl Publiczne Gimnazjum nr 1 w Jasienicy, II miejsce Piotr Krzysztof Szulkowski Publiczne Gimnazjum nr 2 w Komorowie  i III miejsce Paulina Żebrowska również Publiczne Gimnazjum nr 2 w Komorowie.


gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1