Głównej zawartości

Gminne zakończenie roku szkolnego 2014/2015


Tegoroczna uroczystość zakończenia gminnego roku szkolnego i sportowego 2014/2015 połączona z podsumowaniem XVI Gminnej Olimpiady i XV Gminnej Gimnazjady Młodzieży odbyła się 24 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej im. Rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach, gdzie zgromadziły się władze samorządowe, dyrektorzy, nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie wraz z rodzicami, by świętować sukcesy kończącego się roku szkolnego.

Uroczystość oficjalnie rozpoczął Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek, który podsumował kolejny rok szkolny w gminnych placówkach oświatowych. Przedstawił szereg realizowanych przez szkoły projektów edukacyjnych, w których aktywnie biorą udział nasi uczniowie. Jest rzeczą oczywistą, że dobrze wyedukowana młodzież to przyszłość naszej Gminy, dlatego też rozwijamy kompetencje dzieci i młodzieży, unowocześniamy bazę dydaktyczną.  W ramach programu unijnego pn. „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu” szkoły otrzymały już 178 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na kwotę 605 378 zł. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” to projekt, w ramach którego oprócz zajęć pozalekcyjnych organizowane były w roku szkolnym wycieczki edukacyjne, a także zakupiono nowoczesny sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne. Całkowita wartość projektu wynosi 367 650,00 zł i jest on w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Warto podkreślić, iż dwie gminne szkoły podstawowe, w Nagoszewce i Kalinowie będące Laureatami Konkursu  "Start w przyszłość" na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu systemowego, otrzymały dodatkowe środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 10 500 zł. na organizację wyjazdu edukacyjnego.

Gmina Ostrów Mazowiecka kontynuuje od kwietnia realizację projektu pn. „Umiem pływać – jestem bezpieczny”, dofinansowanego w kwocie 21 000 zł z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach tego zadania 150 uczniów szkół podstawowych klas I-III uczestniczy w bezpłatnych zajęciach nauki pływania. Natomiast „Animator – Moje Boisko – Orlik 2012”, to projekt, w  ramach którego prowadzone są różnorodne zajęcia sportowo - rekreacyjne. Na realizację tego programu Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 9.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.  Całkowita wartość zadania wynosi  18 000 zł. 

Szkoły realizują także projekty ukierunkowane na rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich. Szkoła Podstawowa w Nagoszewie od kilku lat bierze udział w europejskim projekcie Comenius, a Szkoła Podstawowa w Nagoszewce wprowadziła innowację pedagogiczną z zakresu języka angielskiego dla klas IV – VI „Od małej Ojczyzny na cały świat – przygoda z językiem angielskim. Uczniowie uczestniczący w tym programie mają możliwość uczyć się języka w niekonwencjonalny sposób, np. poprzez metody multimedialne, jak telekonferencje z Polonią.

Osiągnięcia edukacyjne naszej gminnej młodzieży wykraczają niejednokrotnie poza szczebel regionalny, a nawet wojewódzki. Dlatego też, uroczystość zakończenia gminnego roku szkolnego, jest okazją do wyróżnienia i nagrodzenia tych najlepszych.

Nagrody Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka za wybitne osiągnięcia szkolne 2014/2015 w postaci wyjazdu zagranicznego do partnerskiej Gminy Halinga w Estonii przyznano 17 uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Laureatami Nagrody Wójta w kategorii szkół podstawowych zostali: Bryska Gabriela - Publiczna Szkoła Podstawowa w Komorowie, Bułatowicz Eliza - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jelonkach, Byler Julia - Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagoszewce, Domalewska Izabela - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozikach, Grabowska Magdalena - Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagoszewie, Grabowski Maciej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Ugniewie, Konrad Katarzyna - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kalinowie, Kucharczyk Amelia – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pałapusie, Mórawska Andżelika - Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasienicy, Pieńkos Daniel Kacper - Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Osuchowej, Piórkowski Hubert - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dybkach, Romanik Karolina - Publiczna Szkoła Podstawowa w Dudach, Szrejber Alicja - Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Lubiejewie, a wśród gimnazjalistów Brzostek Karol – Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nagoszewie,  Ptak Michał - Publiczne Gimnazjum nr 4 w Jelonkach, Tyl Olga - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Jasienicy, Zabora Zofia - Publiczne Gimnazjum nr 2 w Komorowie.

Podczas gminnego zakończenia roku szkolnego Wójt Waldemar Brzostek wręczył nagrody pieniężne, które otrzymało czworo uczniów za sukcesy w konkursach przedmiotowych:

Brzuska Julia – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Jasienicy – laureatka Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w grupie szkół gimnazjalnych zajęła I miejsce w województwie i IV miejsce w Polsce,

Brzuska Patryk – Publiczne Gimnazjum nr 1 w Jasienicy - laureat etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 -  1514. Od Cedyni do Orszy” dla uczniów szkół gimnazjalnych,

Domalewska Izabela – Publiczna szkoła Podstawowa w Kozikach - laureatka Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w grupie szkół podstawowych zajęła II miejsce w Polsce,

Grabowski Maciej – Publiczna Szkoła Podstawowa w Ugniewie – laureat etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 -  1514. Od Cedyni do Orszy” dla uczniów szkół podstawowych.

Drugą częścią uroczystości w Kozikach było podsumowanie roku sportowego w Gminie Ostrów Mazowiecka. Wręczone zostały puchary i dyplomy dla szkół podstawowych  i gimnazjów za osiągnięte wyniki w XVI Gminnej Olimpiadzie i XV Gminnej Gimnazjadzie Młodzieży. Olimpiadę wygrali sportowcy z Jasienicy, a kolejne miejsca zajęły szkoły z Dybek, Komorowa, Jelonek, Ugniewa, Kalinowa, Lubiejewa, Kozik, Nagoszewa, Dud, Nowej Osuchowej i Nagoszewki. Wśród Gimnazjów I miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 w Jasienicy, II Gimnazjum  nr 3 w Nagoszewie, III Gimnazjum nr 2 w Komorowie, IV Gimnazjum  nr 4 w Jelonkach. 

Tradycyjnie jak co roku czwórce najlepszych sportowców zostały wręczone dyplomy i nagrody Przewodniczącego Rady Gminy Sylwestra Rozumka. Otrzymali je: Magdalena Fabijańska z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Jelonkach,  Grudzińska Katarzyna z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nagoszewie, Niedzielska Magdalena Publicznego Gimnazjum nr 1 w Jasienicy, Rogalski Kamil z  Publicznego Gimnazjum nr 2 w Komorowie.

Gratulujemy laureatom i rodzicom.  Owoc tej wspólnej pracy to powód do dumy, satysfakcji  i zwyczajnej ludzkiej radości. Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji.

gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1