Głównej zawartości

Wrzesień miesiącem zebrań sołeckich

Jak co roku, mieszkańcy sołectw wchodzących w skład Gminy Ostrów Mazowiecka biorą udział w zebraniach, na których postulują jakie inwestycje powinny być wykonane na terenie danej miejscowości. Ważnym punktem corocznych zebrań sołeckich jest rozdzielenie Funduszu Sołeckiego.

Fundusz Sołecki jest to wyodrębniona część budżetu gminy oddana do dyspozycji mieszkańców. O tym na co zostaną przeznaczone środki w  konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w  trakcie zebrania wiejskiego. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w  ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zakres spraw poruszanych na zebraniach sołeckich jest bardzo duży, od poprawy estetyki wsi, poprzez drobne remonty dróg, utrzymanie placów zabaw i  terenów wiejskich po pomoc zarówno szkołom, jak i jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Mieszkańcy doceniają rolę zebrań wiejskich i ich realny wpływ na poprawę jakości życia na wsi. Ważne jest także to, że na każdym zebraniu obecny jest Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka, Waldemar Brzostek. Dzięki jego zaangażowaniu mieszkańcy każdego z 42 sołectw mają pewność, że sprawy ich wsi są ważne dla całokształtu działalności i rozwoju Gminy. 


b_384_647_238_00_images_Zebrania.jpg