Głównej zawartości

Coraz mniej azbestu w Gminie Ostrów Mazowiecka


Na przełomie kwietnia i maja 2017 r. Gmina Ostrów Mazowiecka po raz trzeci kontynuowała akcję usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.  Zgodnie   z opracowanym Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2014-2032 gmina sukcesywnie realizuje bezpłatną zbiórkę, wywóz   i  utylizację wyrobów zawierających azbest  od mieszkańców naszej gminy. Od 2015 r. realizacja zadania dofinansowywana jest w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W bieżącym roku zebrano i zutylizowano azbest z 63 gospodarstw domowych o łącznej wadze 193,83 ton.  Na realizację zadania  pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka – etap III”, Gmina pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 39 145,00 zł., przy całkowitym koszcie zdania 46 054,01 zł.. Celem organizowanego przez gminę działania jest ograniczenie negatywnego wpływu wyrobów azbestowych na środowisko, w szczególności na życie i zdrowie mieszkańców, poprzez systematyczne eliminowanie azbestu z  gospodarstw domowych, oraz ograniczanie przypadków powstawania na terenie gminy dzikich wysypisk zawierających tego rodzaju odpady.