Głównej zawartości

Lokale socjalne w Pałapusie

b_150_100_238_00_images_Logo_BGK.jpgGmina Ostrów Mazowiecka otrzymała kolejne w tym roku wsparcie finansowe. Tym razem w ramach Rządowego Programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na realizację zadania pn. „Remont budynku w Pałapusie". Przewidywany koszt zadania to 260 609,76 zł, z czego kwota 117 274,39 zł stanowi dofinansowanie BGK.

Realizowane przedsięwzięcie polegało będzie na przebudowie części istniejącego budynku, dawniej pełniącego funkcję sklepu wiejskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania, w wyniku którego powstaną 2 lokale socjalne. Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego lokalu będzie wynosić 41,06 m2.