Głównej zawartości

nabór wniosków o udzielenie stypendium

b_103_105_238_00_images_indeks.jpgW terminie od dnia 11.09.2017 r. do 22.09.2017 r. Stowarzyszenie „Nasza Szansa" w Nagoszewce Drugiej wspólnie z Gminą Ostrów Mazowiecka będzie prowadziło nabór wniosków o udzielenie stypendium programu stypendialnego „Mistrzowie matematyki" finansowanego przez Fundację mBanku.

Program ma na celu wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie. Kryteriami branymi pod uwagę będą m.in.: średnia ocen na zakończenie roku szkolnego 2016/2017, ocena z matematyki na zakończenie roku szkolnego 2016/2017, osiągnięcia z matematyki oraz czynny udział w zajęciach Szkolnego Koła Matematycznego.

Programem stypendialnym objęci zostaną uczniowie obecnych klas VI szkół podstawowych z terenu Gminy Ostrów Mazowiecka. Każdy ze stypendystów otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 1500,00 zł płatne w dwóch ratach.