Głównej zawartości

Smorgońskie obwarzanki


b_278_209_238_00_images_IMG_4327.JPGW dniach od 16 do 17 września, na oficjalne zaproszenie władz samorządowych, delegacja Gminy Ostrów Mazowiecka, na czele z Wójtem Waldemarem Brzostkiem, gościła w partnerskiej Gminie Smorgonie na Białorusi, by wspólnie z lokalnymi władzami samorządowymi oraz pozostałymi delegacjami z partnerskich gmin: Rosji, Litwy i Łotwy, wziąć udział w oficjalnych uroczystościach obchodów święta „Smorgońskie Obwarzanki". Miasto Smorgonie słynęło dawniej ze słodkich obwarzanków, które obok palm wileńskich i piernikowych serc z sentencjami, były symbolem i atrakcją sławnego jarmarku odpustowego Kaziuków wileńskich. Obecnie corocznie organizowane są uroczyste obchody, mające na celu kultywowanie tych pięknych tradycji. Delegacja Gminy Ostrów Mazowiecka uczestnicząc w obchodach święta „Smorgońskie obwarzanki" miała okazję wziąć udział w uroczystym pochodzie, posłuchać występów lokalnych zespołów, a także spróbować różnego rodzaju obwarzanek podczas towarzyszącego jarmarku obwarzanków.

Oficjalne porozumienie o partnerstwie pomiędzy Gminą Ostrów Mazowiecka a Rejonem Smorgońskim zostało podpisane 29 grudnia 2016 roku. Wizyta na Białorusi była okazją do wzmocnienia współpracy pomiędzy partnerskimi samorządami. Zarówno Wójt Waldemar Brzostek jak i Burmistrz Rejonu Smorgońskiego wyrazili chęć pogłębiania współpracy. Będziemy pisać wnioski w ramach współpracy transgranicznej, wnioski o środki z Unii Europejskiej, w niedalekiej przyszłości planujemy rozpocząć wymianę młodzieży z obu gmin, a także, w dalszej perspektywie czasowej, współpracę przedsiębiorców.


Gmina Ostrów Mazowiecka jest otwarta na nowe wyzwania, porozumienie o współpracy z Rejonem Smorgońskim jest już drugim partnerstwem zagranicznym Gminy, która od dziewięciu lat współpracuje już z Estońską Gminą Halinga. Niewątpliwie współpraca zagraniczna wzbogaca obydwie strony. Różnorodność kontaktów zagranicznych to między innymi wymiana kulturowa, podjęliśmy rozmowy, aby już na przyszłoroczne Dożynki Gminy Ostrów Mazowiecka zaprosić lokalny smorgoński zespół ludowy – podkreślał w swoim wystąpieniu dla białoruskiej telewizji Wójt Waldemar Brzostek.


gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1