Głównej zawartości

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW INSTALACJI SOLARNYCH

W związku z panującymi obecnie wysokimi temperaturami i dużym nasłonecznieniem informujemy, iż w przypadku małego rozbioru wody i powtarzającą się sytuacją osiągnięcia na czujniku T3 temperatury ok. 80° C zalecane jest włączanie schładzania nocnego. Aby włączyć tryb schładzania nocnego należy na ekranie głównym sterownika solarnego wejść w ikonę „menu", następnie „nastawy" i wybrać „schł. nocne". Następnie należy wcisnąć przycisk sterownika i wybrać opcję „TAK". Zmiany zostaną zatwierdzone po podświetleniu napisu „OK" w lewym dolnym rogu wyświetlacza i ponownym naciśnięciu przycisku sterownika.

Więcej informacji zawarte jest w instrukcji obsługi, którą każdy użytkownik otrzymał podczas montażu instalacji solarnej.