Głównej zawartości

Podsumowanie projektu pn. „OTWARCI NA KULTURĘ”


b_150_100_238_00_images_m.jpgW okresie od października 2018 r. do maja 2019 r. Stowarzyszenie „NASZA SZANSA" w Nagoszewce Drugiej realizowało projekt „Otwarci na kulturę".
Zadaniem objęta została grupa 46 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nagoszewce i Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Jelonkach.
W ramach projektu zorganizowano cztery wycieczki edukacyjne, które zakładały wizyty w teatrach oraz muzeach. Każda z czterech wycieczek miała bogaty program.
W ramach pierwszej wycieczki uczniowie wybrali się do Teatru Scena Kotłownia w Ostrowi Mazowieckiej oraz odwiedzi Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej. Podczas kolejnej wycieczki do Białegostoku odwiedzili Muzeum Ikon w Supraślu oraz obejrzeli spektakl „Brzydki Kaczorek" w Operze i Filharmonii Podlaskiej.
Trzecia i czwarta wycieczka odbyła się do Warszawy. W ramach, których uczniowie odwiedzili Muzeum Historii Polski, w którym wzięli udział w lekcji muzealnej poświęconej odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. W Teatrze Palladium obejrzeli balet „Jezioro Łabędzie", a w Teatrze Narodowym spektakl „Królowa Śniegu".

Wycieczki szkolne są jedną z najskuteczniejszych metod oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych w procesie edukacji dzieci. Dzięki wycieczkom szkolnym uczniowie mieli możliwość bezpośredniego poznania własnego środowiska, regionu, ojczyzny.