Głównej zawartości

Projekt MEN Razem dla Edukacji w Szkole w Kalinowie
Projekt MEN Razem dla Edukacji w Szkole w Kalinowie


Miło nam poinformować, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie (razem z 32 szkołami w kraju) w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczyna realizację nowego projektu obejmującego współpracę szkół partnerskich w ramach przedsięwzięcia „Razem dla Edukacji” – „Rodzina Polonijna”.

Projekt „Razem dla Edukacji” to inicjatywa współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu na lata 2017-2018, 2018-2019 oraz 2019-2020 „Rodzina polonijna”. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”.

Projekt z ramienia Krajowego Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  koordynuje jego Podlaski Oddział przy wsparciu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

Projekt jest skierowany do uczniów, nauczycieli i wszystkich placówek, w których jest prowadzone nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury i sztuki polskiej w języku ojczystym. Są to przedszkola, szkoły podstawowe, średnie (w tym dla uczniów niepełnosprawnych) i in. Dotychczas realizowano projekty z ośrodkami z Białorusi, Litwy Łotwy, Ukrainy, Węgier, Włoch, USA, Irlandii i Hiszpanii. Większość placówek będzie kontynuowała istniejącą już współpracę, korzystając w nowych możliwości jakie daje przynależność do „Rodziny polonijnej”.

Wśród działań projektowych realizowanych przez poszczególne szkoły dominują:  warsztaty i wyjazdy studyjne związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry, zajęcia dla nauczycieli partnerskich szkół, zielone szkoły, warsztaty i gry miejskie.

Projekt realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Zesłańców Syberyjskich w Kalinowie nosi tytuł „Polskie i syberyjskie ścieżki życia Wiktora Ignacego Godlewskiego”. Rozpoczął się na wiosnę tego roku a zakończy się w listopadzie 2020 roku. Będzie polegał na nawiązaniu wszechstronnej współpracy ze szkołą polonijną w Wierszynie na Syberii (ok. 100 km od Irkucka). Współpraca szkół będzie się opierała na odkrywaniu i lepszym poznawaniu postaci polskich badaczy Syberii ze szczególnym skupieniem na sylwetce Wiktora Ignacego Godlewskiego, przyrodnika, badacza Syberii, Sybiraka. Ten wybitny Polak pochodzi z powiatu ostrowskiego, urodził się w Bogutach a zmarł w Smolechach i jest pochowany na cmentarzu w Jasienicy. Głównym  celem działań projektowych będzie zacieśnienie więzi pomiędzy młodzieżą polską i rodakami w Rosji poprzez wspólne działania. W trakcie wspólnych prac uczniowie z zagranicy będą mieli okazję poznać lepiej kraj Ojczysty,  jego język, historię, wybitne postaci oraz przyrodę i kulturę. Poprzez zdobywanie wiedzy o W. Godlewskim będą się włączać w ciekawe, aktywizujące zadania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Większość kontaktów odbywać się będzie poprzez sieć internetową. Uczniowie w kraju będą mogli poznać historię dotyczącą zesłań, przyrodę i kulturę okolic Bajkału oraz dziedzictwo Polaków na Syberii. Wymiana doświadczeń młodzieży oraz nauczycieli obu szkół zaowocuje wspólnymi przedsięwzięciami w postaci korespondencji, spotkań on-line, scenariuszy zajęć, konkursów o różnorodnej tematyce, prezentacji, wideokonferencji (np. w postaci transmisji uroczystości szkolnych), prezentacji multimedialnych i publikacji. Program współpracy szkół będzie się opierał na nawiązywaniu bliskich kontaktów w języku polskim w celu jego kształcenia u młodzieży polonijnej. Będą organizowane też w ramach działalności wolontariackiej różnorodne akcje wspierające materialnie Polaków na Syberii – prezenty i karty świąteczne, zbiórka funduszy na działalność polonijną, zbiórka i przekazanie podręczników i książek polskich. Wszystkie działania będą zacieśniały więzi młodzieży z Kalinowa i rodaków z Wierszyny poprzez kształtowanie postaw współpracy, solidarności i patriotyzmu.

Głównym założeniem projektu są wzajemne wymiany studyjne uczniów. Dlatego 8 uczniów Szkoły w Kalinowie i dwóch nauczycieli już we wrześniu tego roku odwiedzi Wierszynę  i  okolice Jeziora Bajkał, gdzie przebywał podczas zesłania W. I. Godlewski. Natomiast dzieci z Rosji odwiedzą Kalinowo oraz poznają polskie ścieżki Badacza Syberii na przełomie maja i czerwca przyszłego roku.

Konkretnym efektem współpracy uczniów obu szkół ma być publikacja albumowa, która będzie zawierała materiały zgromadzone przez uczestników podczas działań projektowych.

W związku z tym, że W. I. Godlewski zasłużył się dla naszej Ziemi rozwojem bankowości spółdzielczej i był założycielem Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej instytucja ta objęła swoim patronatem i wsparciem finansowym działania projektowe.