Głównej zawartości

"Bezpieczeństwo przede wszystkim "

Od czerwca 2019 r. Gmina Ostrów Mazowiecka wspólnie ze Stowarzyszeniem „NASZA SZANSA” w Nagoszewce Drugiej realizuje projekt pn. „Bezpieczeństwo przede wszystkim!”, który sfinansowany został ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 19 500,00 zł.

b_325_244_238_00_images_IMG_2240nn.jpgW ramach przedmiotowego zadania w gminnych szkołach podstawowych wystawione zostały teatrzyki, których tematem przewodnim było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przeprowadzono również konkurs pod hasłem „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, który adresowany był do uczniów klas IV- VIII. Konkurs odbył się w dniu 14 czerwca 2019 r.  w Urzędzie Gminy, a jego rozstrzygnięcie przewidziane jest na 31 sierpnia w Bieli podczas Dożynek Gminy Ostrów Mazowiecka 2019.

Ponadto podczas gminnych dożynek zaplanowano szereg dodatkowych atrakcji. Uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z symulatorów dachowania, zderzenia, alkogoogli oraz refleksomierza. Przewidziano również kurs udzielania pierwszej pomocy oraz pokazy sprzętu pożarniczego. W ramach zadania zorganizowane zostaną również spotkania dla osób w wieku 55+, których tematem przewodnim będą m.in. bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a w szczególności konieczności noszenia odblasków, zapobieganiu przestępstwom dokonywanym na osobach starszych, ostrzeżeniom przed wpuszczaniem do domu obcych oraz zapobieganiu niebezpieczeństwom związanym z wystąpieniem pożaru oraz zaczadzeniem.

Wszystkie podjęte działania mają na celu podniesienie świadomości i wzrost poziomu wiedzy mieszkańców naszej Gminy w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz zasad bezpieczeństwa w sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia.