Głównej zawartości

Podsumowanie działań młodych radnych III kadencji

28 października odbyła się ostatnia Sesja w III kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka 2017 – 2019. Podsumowanie dwuletniej działalności młodych radnych przedstawił Przewodniczący Rady Jakub Szczubełek. Poinformował, że Rada w tej kadencji obradowała cztery razy i zajmowała się sprawami związanymi m.in. z organizacją gminnych dożynek, konkursów, wyścigów rowerowych „Trasa Małolata". Dla nieco starszych, wspólnie z 52 Batalionem Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej, młodzi Radni zorganizowali zawody strzeleckie z broni pneumatycznej oraz wystawę broni.

Wójt Waldemar Brzostek podziękował Radnym za ich pracę, podejmowane inicjatywy i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym naszej małej Ojczyzny. Podkreślił, że celem tworzenia sześć lat temu struktur Młodzieżowej Rady Gminy było zaktywizowanie młodzieży do pracy na rzecz społeczności lojalnej. To z pewnością odniosło sukces, młodzi Radni dzięki swojej działalności uaktywniali rówieśników do działań na rzecz Gminy oraz upowszechniali w swoich środowiskach wiedzę o samorządzie lokalnym.

Do podziękowań Wójt, dołączył również życzenia, „życzę wam powodzenia w nauce oraz samach dobrych wyborów, które ukierunkują was w dalsze dorosłe życie".

Radnymi III kadencji byli: Gabriela Bryska, Julia Byler, Anna Gutowska, Paulina Ludwichowska, Katarzyna Pamrów Daniel Kacper Pieńkos, Maja Szczechura, Katarzyna Alicja Szajda, Jakub Szczubełek, Agnieszka Świątkowska, Kaja Tomaśko, Julia Tyszka, Szymon Zawadzki, Wiktoria Ziemak, Martyna Żbikowska.