Głównej zawartości

Wyniki naboru na stanowisko ds. podatków i księgowości

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko urzędnicze do spraw podatków i księgowości w Urzędzie Gminy w Ostrowi Mazowieckiej wybrana została

Pani Edyta Długołęcka, zam. Ostrów Mazowiecka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Spośród 7 kandydatów spełniających wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu, Pani Edyta Długołęcka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku. Legitymuje się wykształceniem wyższym z zakresu ekonomii oraz zaprezentowała bardzo dobrą znajomość wymaganych przepisów, wskazanych w ogłoszeniu o naborze.


Ostrów Mazowiecka, 17.12.2019 r.


Załączniki: