Głównej zawartości

Samorządowy opłatek 2019

20 grudnia odbyło się samorządowe spotkanie świąteczno - noworoczne, na którym zgromadzili się przedstawiciele różnych szczebli. Na gminną uroczystość przybyli Proboszczowie gminnych parafii, przedstawiciele szczebla wojewódzkiego, powiatowego, radni i sołtysi Gminy Ostrów Mazowiecka, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń współpracujących z Gminą.
Spotkanie rozpoczęło się koncertem kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu dzieci z Przedszkola Samorządowego w Komorowie.

Słowo wprowadzające w nastrój świątecznej atmosfery i nadchodzącego Nowego 2020 roku, wygłosił Proboszcz Parafii wojskowo - cywilnej pw. Św. Jozafata BM w Komorowie Ks. ppłk. dr Sławomir Gadowski. W imieniu gospodarzy wszystkich zebranych powitał Wójt Waldemar Brzostek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Kossowska. Spotkanie było okazją do podsumowania roku, złożenia sobie życzeń oraz podzielenia się opłatkiem. Upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze przy dźwiękach tradycyjnych polskich kolęd.