Głównej zawartości

Infrastruktura drogowa, społeczna i turystyczno-rekreacyjna zrealizowana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”

Przebudowy odcinków dróg, budowa infrastruktury społecznej oraz turystyczno-rekreacyjnej, wsparcie finansowe na założenie firmy, a także rozwinięcie prowadzonej już działalności gospodarczej to przedsięwzięcia zrealizowane z udziałem środków unijnych pozyskanych przez beneficjentów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.

W latach 2016-2019 w LGD pomoc finansową uzyskało wielu wnioskodawców
z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, w tym samorządy gminne i powiatowy. Wnioski beneficjentów o udzielenie pomocy dotyczyły operacji składanych w ramach przedsięwzięć:

-        P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,

-        P.2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”,

-        P.4 „ Wsparcie dla infrastruktury społecznej i drogowej”.

 

W latach 2016-2019 LGD „ZIELONE SIOŁO” ogłosiło 9 naborów wniosków
na ww. przedsięwzięcia. Łączna kwota pomocy, którą beneficjenci uzyskali za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia to blisko 3 mln 20 tys. zł.

 

W ramach przedsięwzięcia P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” oraz P.2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą” dofinansowanie uzyskały projekty polegające na rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich lub rozwoju istniejących już firm.

Do dziś instytucja wdrażająca – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego podpisała umowy z naszymi wnioskodawcami na łączną kwotę 1 mln 150 tys. zł. W ramach tych środków powstaną lub rozwiną swoją działalność następujące firmy:

-         „SERINUS” z siedzibą w Małkini Górnej, świadcząca usługi turystyczne, edukacyjne i rekreacyjne,

-        „Mobilne studio muzyczne” w Sagajach, zajmujące się działalnością koncertową, aranżacją i produkcją muzyczną,

-        „Strefa komfortu” w Ugniewie, świadcząca usługi fryzjerskie i kosmetyczne
z dojazdem do klienta,

-        warsztat samochodowy w Daniłowie, w którym będą prowadzone naprawy pojazdów, wulkanizacja, lakiernictwo,

-        pracownia pszczelarska w Kiełczewie, w której będzie produkowana i rozlewana szeroka paleta miodów,

-        „Turystyka, rekreacja noclegi” w Wąsewie, w której powstaną pokoje do wynajęcia o wysokim standardzie,

-        usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne w miejscowości Koskowo, świadcząca szeroką gamę zabiegów z dojazdem do klienta,

-        „Fotobudki i animacje dla dzieci” w Jasienicy, świadcząca usługi prowadzenia animacji dla dzieci podczas imprez okolicznościowych, rodzinnych, firmowych i plenerowych,

-        „Diamond Car Detailing” w Bieli, zajmująca się kompleksowym czyszczeniem, renowacją i konserwacją pojazdów samochodowych i jego elementów, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz z dojazdem do klienta,

-        „Modernizacja istniejącej infrastruktury oraz budowa nowej” w Zaszkowie świadcząca usługi wynajmu pokoi, miejsc na ustawienie namiotów, rowerów i kajaków,

-        Hotel pracowniczy ORION w Starym Lubiejewie, który wyremontuje i zmodernizuje pokoje hotelowe oraz założy instalację solarną,

-        firma „AGRO-HANDEL” w Szulborzu Wielkim, która wybuduje altanę do organizowania imprez plenerowych, zagospodaruje przyległy teren i założy instalację solarną,

-        pracownia tapicerska „Magmeb” w Małkini Górnej, która wykona prace budowlane związane z powiększeniem i adaptacją pomieszczeń dla potrzeb pracowni oraz zamontuje kolektory słoneczne.

 

W ramach przedsięwzięcia P.4 „Wsparcie dla infrastruktury społecznej i drogowej”
na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO” zrealizowano lub jest w trakcie realizacji wiele zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1 mln 865 tys. zł związanych z przebudową odcinków dróg gminnych i powiatowej oraz rozwojem infrastruktury społecznej oraz turystyczno-rekreacyjnej, tj.:

-        Gmina Nur wybudowała zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym
w miejscowości Nur,

-        Gmina Ostrów Mazowiecka przebudowała świetlicę wiejską w miejscowości Nagoszewo,

-        Gmina Andrzejewo zagospodarowała centrum miejscowości Andrzejewo,

-        Gmina Nur wybudowała siłownie zewnętrzne w miejscowości Nur,

-        Gmina Stary Lubotyń przebudowała odcinek drogi gminnej Gumowo-Gawki,

-        Gmina Boguty-Pianki przebudowała fragmentu dróg gminnych w miejscowości Zawisty-Wity,

-        Gmina Brok przebudowała ulicę Jana Kołątaja w Broku,

-        Gmina Wąsewo przebudowała fragment drogi gminnej w miejscowości Zastawie,

-        Gmina Małkinia Górna przebudowała odcinek drogi gminnej relacja Treblinka – Grądy,

-        Gmina Zaręby Kościelne przebudowała i rozbudowała fragment drogi Skłody-Średnie – Skłody-Stachy,

-        Powiat Ostrowski przebudował odcinek drogi powiatowej Wąsewo – Dalekie - Jelenie,

-        Gmina Szulborze Wielkie wybuduje drogę gminną w miejscowości Mianówek.

Odcinek drogi Wąsewo-Dalekie-Jelenie 
Odcinek drogi Wąsewo-Dalekie-Jelenie


Zejście do rzeki Bug w Nurze
Zejście do rzeki Bug w Nurze


Odcinek drogi gminnej relacja Treblinka – Grądy
Odcinek drogi gminnej relacja Treblinka – Grądy

 

Aktywizacja

LGD „ZIELONE SIOŁO” w latach 2016-2019 prowadziła liczne działania dotyczące informowania o obszarze LGD, związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją takie jak:

-       organizacja szkoleń dotyczących zasad i możliwości ubiegania się o dofinansowanie za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia oraz sposobu wypełniania wniosków
o przyznanie pomocy,

-       warsztaty dla mieszkańców obszaru LGD służące kultywowaniu tradycji świątecznych, a także nauce i rozwijaniu zdolności związanych z rękodziełem ludowym,

-       organizacja konkursów plastycznych dla dzieci, kulinarnych oraz związanych z wiedzą o LGD „ZIELONE SIOŁO”,

-       wydawanie ulotek promocyjnych o działalności LGD i planowanych naborach wniosków,

-       organizacja spotkań wigilijnych członków naszego Stowarzyszenia oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrowskiego.

Ponadto braliśmy udział w szkoleniach i konferencjach mających na celu promocję dziedzictwa kulinarnego naszego obszaru oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Co roku uczestniczyliśmy w festynach plenerowych organizowanych przez nasze Gminy i Powiat Ostrowski, na których kontynuowaliśmy promocję wizerunku LGD „ZIELONE SIOŁO” jako Stowarzyszenia kultywującego tradycje kulinarne i promującego zdrową, ekologiczną żywność wytwarzaną według tradycyjnych receptur. Każdego roku zgłaszamy mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” do Konkursu o Lur Marszałka Woj. Mazowieckiego, dzięki czemu domowe, kulinarne wyroby uzyskały nagrody i wyróżnienia.

Warsztaty bożonarodzeniowe w Ciechanowcu
Warsztaty bożonarodzeniowe w Ciechanowcu


Konkurs plastyczny dla dzieci podczas Dożynek Gminnych w Nagoszewce
Konkurs plastyczny dla dzieci podczas Dożynek Gminnych w Nagoszewce

Projekt współpracy

            W październiku 2017 r. zakończyliśmy realizację projektu współpracy
pn. „Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa”, którego celem była promocja obszarów partnerskich poprzez poznanie walorów kulturowych, historycznych, turystycznych i przyrodniczych oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także aktywizację społeczności lokalnych. Partnerami projektu była: LGD „Kurpsie Razem”
z Myszyńca i LGD „Zaścianek Mazowsza” z Troszyna. Środki na realizację projektu pozyskaliśmy w ramach LSR na lata 2014-2020 w kwocie ponad 30 tys. zł.

            W ramach zadania we wrześniu 2017 r. w pracowni gastronomicznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne. Celem warsztatów była promocja i kultywowanie kulinarnego dziedzictwa obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” oraz partnerskich LGD. Uczestniczki warsztatów posiadły wiedzę i praktyczne umiejętności przyrządzania potraw charakterystycznych dla obszarów partnerskich Lokalnych Grup Działania. Prezentowano sposób przyrządzania naszego „Kugla”, kurpiowskich „Fafernuchów” oraz „Szlachcianki – jajecznicy z Troszyna”.

            W dniach 28 września – 1 października 2018 r. uczestniczyliśmy w Targach Smaki Regionów 2018” w Poznaniu. Na przygotowanym wspólnie z partnerami projektu stoisku promocyjnym prezentowaliśmy produkty lokalnych wytwórców i producentów, zarówno rękodzielnicze jak i kulinarne.

            Ponadto w ramach projektu opracowaliśmy i wydaliśmy publikację kulinarną „Smaki
z Zielonego Sioła i nie tylko … Lokalne potrawy z obszaru działania LGD „ZIELONE SIOŁO”  oraz obszarów LGD partnerskich: „Kurpsie Razem”, „Zaścianek Mazowsza”.

 

     

Warsztaty kulinarne w Małkini Górnej                       Targi „Smaki Regionów 2018” w Poznaniu – wspólne stoisko partnerów projektu

 

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”

            W roku 2017 rozpoczęliśmy budowę Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na obszarze LGD „ZIELONE SIOŁO”. W ramach tego przedsięwzięcia zgłosiliśmy na listę Sieci gospodarstwa wytwarzające zdrową, ekologiczną żywność, tj.: Firmę FAMIGO z Rososzy, Gospodarstwo Ekologiczne p. Farat z Rososzy, Gospodarstwo Pasieczne p. Pędzicha
z Komorowa, Gospodarstwo Agroturystyczne „Stary Młyn” i hodowla  ryb p. Sosińskiego
z miejscowości Ołtarze Gołacze, Gospodarstwo ekologiczne p. Mierzejewskich z Wiśniewa, Dom Wczasowy NADRZECZE w Broku, Gospodarstwo Agroturystyczne DAJANA w Broku, Gospodarstwo Pasieczne p. Tomasza Dąbrowskiego z Kiełczewa.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego” w 2018 r. uzyskaliśmy dotację w wysokości 10 tys. zł. W ramach projektu przeprowadziliśmy szkolenie na temat funkcjonowania Sieci i zasad uczestnictwa. Spotkanie miało miejsce w Ośrodku „Binduga” w Broku. Braliśmy udział w imprezach plenerowych odbywających terenie powiatu ostrowskiego (Dożynki Gminno-Parafialne
w Wąsewie, Dni Kukurydzy w Andrzejewie, Dożynki Powiatowe w Zuzeli, Dożynki Gminne w Starej Grabownicy), podczas których przeprowadziliśmy konkursy Wiedzy o Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Ponadto wydaliśmy ulotkę promocyjną i nagraliśmy relację filmową z realizacja zadania.


Dożynki Gminne w Starej Grabownicy
Dożynki Gminne w Starej Grabownicy


Szkolenie nt. Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze w „Bindudze” Broku
Szkolenie nt. Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze
w „Bindudze” Broku

W 2019 r. uzyskaliśmy dotację w wysokości 8 tys. zł na realizację projektu pn. „Wizyta studyjna mieszkańców obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO” u producentów należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze”. W ramach zadania odbył się wyjazd do producentów zrzeszonych w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Uczestnikami byli właściciele gospodarstw rolnych, gospodarstw ekologicznych, agroturystycznych, przedsiębiorcy
i lokalni wytwórcy żywności wpisani do Sieci oraz zainteresowani przystąpieniem.Gospodarstwo Rolne w Kolonii Pogorzel


Gospodarstwo Rolne w Starachominie
Gospodarstwo Rolne w Starachominie 

                                                                               W imieniu Zarządu LGD „ZIELONE SIOŁO”

                                                                                               Prezes Adriana Rukat