Głównej zawartości

Pozyskano środki na realizację zadania


Gmina Ostrów Mazowiecka wykonała remont drogi gminnej od drogi krajowej nr 60  do miejscowości Pólki, gdzie wykonano nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 2670 m. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 1 490 477,64 zł. przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 1 117 858 złotych, pozyskanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.


b_523_393_238_00_images_polki.jpg